Behandling

BIODYNAMISK KRANIOSAKRALTERAPI (BKST) 

- Er en behagelig og avspennende behandlingsform hvor man gjennom lett berøring frigjør 


  restriksjoner og spenninger i kroppen.


- BKST har sitt opphav fra osteopatens William Sutherland sitt arbeid fra første delen av 1900 tallet.

 

  Han kartla de mikroskopiske bevegelsene i både bekken og kraniet som er en del av det vi 


  kraniosacralterapeuter jobber med i dag.


- I BKST jobber vi direkte med sentralnervesystemet og balansering av dette. Dette gjørBKST svært


  gunstig for stressrelaterte plager. Man tror at grunnen til at BKST er så effektivt på "kropp - sinn"


  tilstander er at man stimulerer den parasympatiske grenen av nervesystemet. Dette er den delen av


  nervesystemet som står for hvile, fordøyelse og ro. Når denne delen av nervesystemet styrkes så


  begynner kroppen å reparere deg selv. I en verden som går rakskere og raskerere, hvor stress 


  diagnosene florerer, så kan man forstå hvorfor metoder som BKST, Mindfulness og Yoga har sin


  renessanse i dag.


- Når ro-nervesystemet blir stimulert og man er tilstede på en oppmerksom måte i seg selv opplever


  man i større grad en indre ro og en bedre kontakt med seg selv. Dette gjør deg bedre rustet til å


  møte de utfordringer livet gir. Dette er "bieffekter" BKST kan gi.

AKUPUNKTUR
- Akupunktur er en gammel behandlingsmetode fra Kina. Terapeuten setter tynne akupunkturnåler

 

  inn i bestemte punkter på kroppen for å påvirke kroppens energisystem.


- Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient.


- Akupunktur virker gjennom å stimulere perifere nerver og bindevev. Ved nålestikk frigjøres det

 

  stoffer som har innvirkning på sentralnervesystemet (SN) vårt. Disse stoffene stimulerer områder i

 

  hjernen som regulerer det autonome nevesystemet. Dette nervesystemets oppgave er å

 

  ballansere kroppen vår slik at det oppstår likevekt. (Homeostase)


- Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser.

STRUKTURELL INTEGRERING 

- Er en behandlingsmetode hvor man gjennom 12 systematiske behandlinger jobber 


  seg gjennom lag for lag i bindevevet i kroppen.


- Hensikten med behandlingen er å frigjøre bevegelseshindringer og øke din kroppslige


  bevissthet.


- Denne behandlingen passer for de som ønsker å å jobbe med dypereliggende


  kompensasjonsmønster i kroppen. Dette er en indre reise i din kropp hvor din


  kinestetiske sans vekkes mer og mer til live og du kommer mer og mer i kontakt med


  deg selv, din kropp og den du virkelig er.


- Metoden ble utviklet av Ida Rolf,(rolf.org) Hun hadde sin kunnskap om kroppen fra sin


  praksis i yoga samt sin doktorgrad i biokjemi og bygget denne behandlingsformen


  rundt bevegelseslinjene hun opplevde i kroppen når hun utøvde yoga.


- Thomas Myers, min lærer og en av Ida`s sine studenter har jobbet med patologer i


  flere tiår for å finne ut hvordan bindevevet binder sammen muskulaturen i linjer i


  kroppen. (anatomytrains.com)


- Jeg kombinerer ofte min kunnskap om disse linjene og bindevevet inn i de andre


  behandlingene jeg gir.

PRISER


Inkl moms fra 01.01.22 Førstekonsultasjon:                          875 kr


Akupunktur:                                       560 kr     

  

Kraniosacralterapi                             875 kr   


Behandling 30 min                          560 kr


Behandling 45 min                          690 kr 


Behandling 60 min                          875 kr


Yoga dropin                                        220 kr


Yogakurs 8 ganger                          1600 kr


Undervisning en til en yoga.          690 kr


 

Gavekort selges ved henvendelse.