Behandling

BIODYNAMISK - KRANIOSAKRALTERAPI (BKST)

 

- Er en behagelig og avspennende behandlingsform hvor man gjennom lett berøring frigjør 

  restriksjoner og spenninger i kroppen.

- BKST har sitt opphav fra osteopatens William Sutherland sitt arbeid fra første delen av 1900 tallet.  

  Hankartla de mikroskopiske bevegelsene i både bekken og kraniet som er en del av det vi 

  kraniosacralterapeuter jobber med i dag.

- I BKST jobber vi direkte med sentralnervesystemet og balansering av dette. Dette gjørBKST svært

  gunstig for stressrelaterte plager. Man tror at grunnen til at BKST er så effektivt på "kropp - sinn"

  tilstander er at man stimulerer den parasympatiske grenen av nervesystemet. Dette er den delen av

  nervesystemet som står for hvile, fordøyelse og ro. Når denne delen av nervesystemet styrkes så

  begynner kroppen å reparere deg selv. I en verden som går rakskere og raskerere, hvor stress 

  diagnosene florerer, så kan man forstå hvorfor metoder som BKST, Mindfulness og Yoga har sin

  renessanse i dag.

- BKST kan hjelpe mot: stress - redusert immunforsvar - utmattelse - lite energi - smerter - betennelser, uro - søvnproblematikk - nakke / rygg plager - hodepiner - migrene - etc

- Når ro-nervesystemet blir stimulert og man er tilstede på en oppmerksom måte i seg selv opplever

  man i større grad en indre ro og en bedre kontakt med seg selv. Dette gjør deg bedre rustet til å

  møte de utfordringer livet gir. Dette er "bieffekter" BKST kan gi.

AKUPUNKTUR


- Akupunktur er en gammel behandlingsmetode fra Kina. Terapeuten setter tynne akupunkturnåler

  inn i bestemte punkter på kroppen for å påvirke kroppens energisystem.

- Behandlingen tilpasses hver enkelt pasient.

- Akupunktur virker gjennom å stimulere perifere nerver og bindevev. Ved nålestikk frigjøres det

  stoffer som har innvirkning på sentralnervesystemet (SN) vårt. Disse stoffene stimulerer områder i

  hjernen som regulerer det autonome nevesystemet. Dette nervesystemets oppgave er å

  ballansere kroppen vår slik at det oppstår likevekt. (Homeostase)

- Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser. Blat annet kronisk smerte.

  hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere

  andre tilstander.

STRUKTURELL INTEGRERING

 

- Er en behandlingsmetode hvor man gjennom 12 systematiske behandlinger jobber 

  seg gjennom lag for lag i bindevevet i kroppen.

- Hensikten med behandlingen er å frigjøre bevegelseshindringer og øke din kroppslige

  bevissthet.

- Denne behandlingen passer for de som ønsker å å jobbe med dypereliggende

  kompensasjonsmønster i kroppen. Dette er en indre reise i din kropp hvor din

  kinestetiske sans vekkes mer og mer til live og du kommer mer og mer i kontakt med

  deg selv, din kropp og den du virkelig er.

- Metoden ble utviklet av Ida Rolf,(rolf.org) Hun hadde sin kunnskap om kroppen fra sin

  praksis i yoga samt sin doktorgrad i biokjemi og bygget denne behandlingsformen

  rundt bevegelseslinjene hun opplevde i kroppen når hun utøvde yoga.

- Thomas Myers, min lærer og en av Ida`s sine studenter har jobbet med patologer i

  flere tiår for å finne ut hvordan bindevevet binder sammen muskulaturen i linjer i

  kroppen. (anatomytrains.com)

- Jeg kombinerer ofte min kunnskap om disse linjene og bindevevet inn i de andre

  behandlingene jeg gir.

PRISER


Inkl moms fra 01.01.22 


Førstekonsultasjon:                          900kr

Akupunktur:                                       560kr     

Kraniosacralterapi                             900kr   

Kombinert behandling 45 min     690 kr 

Kombinert behandling 60 min     900kr

Yoga dropin                                        200kr

Yogakurs 8 ganger                          1500kr

Undervisning en til en yoga.         600kr


 

Gavekort selges ved henvendelse.